تبلیغات
دانستنیها - بازی بسکتبال
دانستنیها
دوشنبه 9 دی 1387

بازی بسکتبال

دوشنبه 9 دی 1387

نوع مطلب :
نویسنده :بهروز تدین

قوانین و مقررات :

بازی بسكتبال یك ورزش گروهی است كه در اكثر نقاط دنیا متداول است . یك زمین قانونی و مناسب برای بسكتبال باید كانلاً مسطح و بدون هر گونه مانع و بر آمدگی باشد . این ورزش را نمی توان در زمینهای خاكی یا چمن اجرا كرد . بلكه سطح زمین باید از مواد سفت مانند آسفالت ، سیمان و چوب پوشیده شده باشد .

اندازه زمین :

میدانهای بسكتبال همه به یك اندازه نیست . زمین بازی برای خردسالان كوچكتر از زمین بزرگسالان است . مسابقات رسمی در میدانهایی به شكل مستطیل به طول 26 متر و عرض 14 متر برگزار می شود كه طول وعرض زمین را می توان به نسبت 2 متر در یك متر كم و زیاد كرد .

ادامه در بیشتر بخوانید

قوانین و مقررات :

بازی بسكتبال یك ورزش گروهی است كه در اكثر نقاط دنیا متداول است . یك زمین قانونی و مناسب برای بسكتبال باید كانلاً مسطح و بدون هر گونه مانع و بر آمدگی باشد . این ورزش را نمی توان در زمینهای خاكی یا چمن اجرا كرد . بلكه سطح زمین باید از مواد سفت مانند آسفالت ، سیمان و چوب پوشیده شده باشد .

اندازه زمین :

میدانهای بسكتبال همه به یك اندازه نیست . زمین بازی برای خردسالان كوچكتر از زمین بزرگسالان است . مسابقات رسمی در میدانهایی به شكل مستطیل به طول 26 متر و عرض 14 متر برگزار می شود كه طول وعرض زمین را می توان به نسبت 2 متر در یك متر كم و زیاد كرد .

 

خط كشی زمین :

زمین بسكتبال به شكل خاصی خط كشی میشود . خطهای دور زمین به پهنای 5 سانتی متر است . از مركز زمین و به موازات عرض زمین خطی كشیده میشود كه زمین بازی را به دو قسمت مساوی تقسیم می كند . در وسط زمین دو دایره متحدالمركز رسم می كنند به شعاعهای 90 سانتی متر و 80/1 متر . مركز این دایره ها كه درست مركز زمین است ، محل آغاز بازی است .

در دو طرف زمین ، دو ذوذنقه در زیر حلقه ها بر روی زمین ترسیم می شود كه ارتفاع این ذوذنقه ها 80/5 متر است .

 

تخته و حلقه پرتاب :

در سال 1892 بازیكنی به نام لئو آلن سبدی بافته شده از سیم به كاربرد تا دیرتر پاره شود و برای آنكه توپ به هر سو پرتاب نشود و مدت بیشتری در جریان بازی باشد ، تخته ای هم در پشت سبد قرار دادند .

زنبیل و تخته ، به تدریج جای خود را به حلقه و تور و تخته های مخصوص ( از جنس شیشه و نایلون محكم و شفاف ) داده اند كه امروزه بكار میرند .

تخته بسكتبال مستطیلی است به طول 80/1 متر و عرض 20/1 متر كه جای آن در فضای بالای زمین در دو انتهای میدان است و باید به گونه ای قرار گیرد كه به اندازه 120 سانتی متر با خط انتهای زمین فاصله داشته باشد . این تخته به كمك میله هایی آهنی به سقف سالن یا به زمین وصل و محكم میشوند . در هر حال ارتفاع تخته از كف سالن بازی 75/2 متر است .

بر این تخته ، حلقه پرتاب ( در فاصله 30 سانتی متری از قاعده تخته ) نصب است كه در كل 305 سانتی متر با زمین فاصله دارد .

قطر حلقه بسكتبال 45 سانتی متر و ارتفاع توری كه به شكل سبد به آن متصل می شود 30 سانتی متر است .

توپ بسكتبال :

در دو سال نخست كه بازی بسكتبال ابداع شد ، توپ فوتبال را برای بازی به كار می بردند ، اما چون این توپ سبك بود در سال 1894 میلادی اولین توپ مخصوص بسكتبال توسط یك كارخانه دوچرخه سازی تولید شد كه اندكی از توپ فوتبال بزرگتر بود .

در سال 1937 نوع دیگری توپ بسكتبال بزرگتر اما سبكتر به بازار آمد و آنگاه در سال 1949 توپی ساخته شد به همین شكل و اندازه و وزن فعلی كه نوز هم مورد استفاده است .

توپ بسكتبال بزرگتر از توپ های معمولی است و آن را از جنس چرم ، لاستیك یا پلاستیك می سازند و هنگام استفاده باد می كنند . محیط یك توپ قانونی بسكتبال پس از باد شدن باید حداقل 75 سانتی متر و حداكثر 78 سانتی متر باشد . ضمن آنكه در این حال وزن توپ نباید كمتر از 600 گرم و بیشتر از 650 گرم باشد .

لباس :

بازیكنان بسكتبال در ابتدا یك شلوار بلند و بلوز آستین كوتاه می پوشیدند اما در حال حاضر یك بلوز ركابی با شورت و كفش و جوراب مخصوص است . لباس هر تیم باید یكرنگ باشد و شماره هر بازیكن در پشت و جلو پیراهن نصب شود . شماره هایی كه برای این منظور به كار می رود از عدد 4 تا 10 است .

تعداد نفرات :

تعداد بازیكنان نخستین تیمهای بسكتبال ، نا محدود بود و هر تیم میتوانست از نفرات دلخواه استفاده كند ، اما چون لازم بود كه مقرراتی در كار باشد تعداد بازیكنان هر تیم را 9 نفر قرار دادند كه بعدها به 7 نفر و سرانجام به 5 نفر كاهش یافت .

امروزه ، مسابقه بسكتبال بین دو دسته 5 نفری انجام می شود كه چون تعداد رسمی نفرات تیم 10 نفر است ( كه گاه به 12 و حتی 15 نفر هم می رسد ) بازیكنان به جای همدیگر وارد زمین می شوند و این تعویض به دفعات صورت می گیرد .

از 5 بازیكنی كه بازی می كنند یك نفر سرگروه ( كاپیتان ) تیم است و در واقع ناظر و نماینده تیم خود در زمین شمرده می شود .

 

وقت بازی :

مسابقه بسكتبال در 4 وقت 10 دقیقه ای انجام میگیرد . بین پریود اول و دوم 2 دقیقه استراحت ، دوم و سوم 10 دقیقه ، سوم و چهارم 2 دقیقه استراحت است . اگر در پایان 40 دقیقه مسابقه دو تیم به نتیجه مساوی دست یابند داور بازی یك وقت 5 دقیقه ای اضافه می كند و اگر باز هم مساوی شدد یك وقت اضافی دیگر به مدت 5 دقیقه در نظر میگیرد . این كار تا زمانی ادامه می یابد كه یكی از تیمها به امتیاز بیشتری دست یابد و برنده مسابقه شود . البته در میان این 5 دقیقه ها هر بار یك دقیقه برای استراحت و تعویض زمین در نظر می گیرند .

تایم اوت :

برای هر تیم در هر پریود یك تایم اوت وجود دارد . اگر تیمی تایم پریود اول را نگرفت میتواند در پریود دوم از دو تایم اوت استفاده نماید . در تایم اوتها بازی متوقف میشود تا بازیكنان از راهنماییهای مربی خود استفاده كنند یا بازیكن تازه نفسی را به جای بازیكن خسته یا مصدوم به زمین بیاورند . اگر بازی به وقت اضافی كشیده شود هرتیم میتواند در هر 5 دقیقه از وقت اضافی یك تایم اوت داشته باشد . زمان هر تایم اوت یك دقیقه می باشد . زمانی كه برای تایم اوت صرف میشود جزء زمان رسمی بازی به حساب نمی آید و كسی كه مسئول نگهداری وقت مسابقه است ساعت را در آن مدت متوقف می كند .

شروع بازی :

بازی بسكتبال با جامپ بال بین دو تیم آغاز می شود . در جامپ بال ، داور مسابقه در مركز زمین توپ را به طور عمودی به ارفاع معینی به بالا می اندازد و آن توپ باید به طور عمودی پایین بیاید و دو بازیكن از دو تیم با پریدن به هوا توپ را با دست بزنند و سعی كنند آن را به تیم خود بسپارند . در این حال بازیكنان دو تیم نزدیك به حلقه خود به طرز خاصی ایستاده و منتظر دریافت توپ هستند تا بازی را شروع كند و بكوشند كه هر چه می توانند امتیاز بیشتری بگیرند . جامپ بال در مراحل بعدی بصورت تناوبی می باشد كه از نزدیكترین محل كه جامپ بال صورت گرفته است از بیرون از زمین توسط تیمی كه توسط تیمی كه صاحب جامب بال می باشد به داخل زمین پرتاب می شود .

امتیاز گرفتن :

در مسابقات بسكتبال تیم برنده را تعداد امتیازها مشخص می كند . هر تیم كه بتواند توپ بیشتری را از حلقه و سبد تیم حریف عبور دهد برنده مسابقه محسوب می شود . امتیازی هم كه به شوتها تعلق می گیرد به این ترتیب است كه پرتاب آزاد ( پنالتی ) اگر به ثمر برسد ، یك امتیاز دارد . شوتهایی كه از دیگر نقاط زمین باشد و از حلقه بگذرد دو امتیاز به بار می آورد . اما شوتی كه از بیرون قوس 25/6 متر پرتاب شود و به ثمر برسد 3 امتیاز خواهد داشت .

داوران : 

تعداد داوران یك مسابقه بسكتبال 5 نفر است . از این 5 نفر دو داور در درون زمین بر جریان بازی نظارت می كنند كه یكی از آنها سرداور و دیگری داور گفته می شود . در كنار زمین هم 3 نفر هر یك وظیفه ای خاص را انجام می دهند . یك نفر ثبت كننده امتیازها وخطاها ( منشی ) یك نفرمسئول 24 ثانیه و هم وقت نگهدار است .  خطاهای عمده ای كه داوران به آن توجه دارند عبارتند از : خطا در حمله ، رانینگ ، دبل ، سه ثانیه ، خطاهای برخوردی ، سد مسیر .

اصطلاحات :

در ورزش بسكتبال این اصطلاحات متداول است :

* رانینگ : با توپ راه رفتن و دویدن ، بدون دریبل زدن

* دریبلینگ : حمل توپ در حال اصابت توپ با دست و زدن آن به زمین .

* جامپ بال : پرتاب توپ بین طرفین  

* سه ثانیه : توقف بیش از سه ثانیه در ذوذنقه زیر حلقه . بازیكن حمله كننده حق ندارد بیش از این زمان در منطقه ذوذنقه حریف توقف كند . از زمانی كه توپ توسط مهاجم از خط نیمه عبور كرده باشد .

* 8 ثانیه : توقف توپ بیش از 8 ثانیه در زمین دفاع

* 5 ثانیه : توقف توپ توسط مهاجم در دست بدون دربل كردن یا شوت درزمانی كه مدافع داشته باشد .

* 24 ثانیه : از مدت زمانی كه تیم مالك توپ می شود تا قبل از آنكه سوت داور 24 ثانیه زده شود تیم مهاجم باید اقدام به شوت نماید .

* چارجینگ : فشار آوردن بازیكن حمله روی مدافع

* ریباند : توپ گیری از روی حلقه دفاع و حمله